Filters
Close
Write your own review
  • Only registered users can write reviews
*
*
Existing reviews
Type c頭容易爛
呢條線係好好用,充電又快、
但係個type c頭勁易爛 、
我插左係你公司既快充火牛、一抆就爛,勁化學囉!
已經爛左兩次 、換到我無心機去換一條新!
可否改善下? 我用一條平價快充線、都無咁易爛!
我同我朋友果條一樣係咁既情況!
Siu hung | 10/27/2019 11:58 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
-->